Ta kontakt

Styrelsen 2018

Ordförande: Karin Persson, tel  0470-63593, 070-2560761, karin.p@bredband.net

Vice ordförande:

Kassör: Lena Nordh

Sekreterare:

Övriga ledamöter och suppleanter: