Vad kostar det?

Arrende: 1 800 kr/år, uppdelat på två tillfällen 1 mars och 1 september, dvs 900 kr/gång fr o m 2019.

Medlemsavgift: 800 kr/år betalas tillsammans med första halvan av arrendet, dvs 1 mars.

Gemensam el: 325 kr/år (el i servicehuset, sjövattenpump).

Vissa administrativa avgifter i samband med köp/försäljning av stuga.

Egen el: Varje stuga har egen elmätare som stugägaren ska läsa av 31 maj varje år och betala samtidigt som andra halvan av arrendet, dvs 1 september.  Föreningen betalar el varje månad och förskotterar således stugägarnas el.

Uteblivande från arbetsdag (oavsett orsak): 200 kr/gång.