Vad kostar det?

Arrende: 2 000 kr/år, uppdelat på två tillfällen 1 mars och 1 september, dvs 1 000 kr/gång. (2021 hamnar dock hela summan på hösten)

Medlemsavgift: 1 000 kr/år betalas tillsammans med första halvan av arrendet, dvs 1 mars.

Gemensam el:  400 kr/år (el i servicehuset, sjövattenpump).

Vissa administrativa avgifter i samband med köp/försäljning av stuga.

Egen el: Varje stuga har egen elmätare som stugägaren ska läsa av 31 maj varje år och betala samtidigt med andra halvan av arrendet, dvs 1 september.  Föreningen betalar el varje månad och förskotterar således stugägarnas el.

Uteblivande från arbetsdag (oavsett orsak): 200 kr/gång.